sprite
Bibliotheek Zemst

Ik verlies/ Beschadig een boek

De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende werken; bij het ontvangen van een bescha digd werk dient hij het personeel te verwittigen, zoniet wordt hij aansprakelijk gesteld.
De lener dient zorg te dragen voor de ter plaatse geraadpleegde en de geleende wer ken. Bij verlies of totale beschadiging moet hij de kostprijs van het werk betalen, desgeval lend verhoogd met de bindkosten. Voor werken die niet meer verkrijgbaar zijn, wordt een toeslag aangerekend die door de bibliothecaris bepaald wordt. Bij gedeeltelijke beschadiging van een werk, bepaalt de bibliothecaris het bedrag van de schadevergoeding.

Contact

Bibliotheek

Schoolstraat 23

1980 Zemst

T 015 62 73 22

E info@bibliotheekzemst.be